بازدید دکتر نیلی پور ، پروفسور ولاکولیس و دکتر برکتین از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

در روز دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۶، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز میزبان آقای دکتر نیلی پور، پروفسور ولاکولیس ( از استرالیا ) و آقای دکتر برکتین بود. این اساتید گران به منظور آشنایی با آزمایشگاه و تجهیزات و خدمات موجود در آن از آزمایشگاه بازدید کردند. پس از بازدید، به منظور معرفی بیشتر مجموعه و همچنین همکاری‌های احتمالی جلسه‌ای با حضور ریاست آزمایشگاه دکتر محمدرضا آی تشکیل شد.

منبع: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.