بازی های شناختی برای سالمندان

از پایان میانسالی توانایی های #شناختی کسب شده مانند حل مسئله به تدریج تحلیل می رود. اگر کل زندگی را یک بازی فرض کنیم برای ساخت یک بازی که موجب تقویت شناخت شود باید از خود زندگی الگو گرفت. چگونه سرمایه های شناختی کسب شده را دیرتر و کمتر از دست بدهیم؟ در این ویدیو دکتر مجید برکتین، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اصول #طراحی_بازی برای جامعه هدف بزرگسالان می گوید.

نکاتی درباره بازی های شناختی برای سالمندان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.