شرایط کپی رایت

جهت انتشار مقالات علمی موارد ذیل را قید فرمایید.

  • عنوان رسمی مقاله (Title)
  • ژورنال انتشاراتی (Publisher)
  • تاریخ انتشار(Publication date)
  • نویسندگان مقاله (Authors)
  • هایپرلینک به سایت (Hyperlink)

پس از انتشار از طریق ایمیل copyright@barekatain.org اطلاع رسانی شود.