حفظ حریم خصوصی کاربران

حریم خصوصی کاربران، اعم از IP ها و کوکی ها نزد وب سایت پروفسور مجید برکتین محفوظ است.