چهارمین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز ایران، به صورت مجازی و رایگان برگزار شد

چهارمین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز ایران بعد از دو روز برگزاری، ۱۲ تیر ماه ۹۹ به کار خود خاتمه

بیشتر بخوانید

برگزاری اولین جلسه‌ی شورای علمی و فناوری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در سال ۱۳۹۸

اولین جلسه‌‌ی شورای علمی و فناوری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در سال ۱۳۹۸، در تاریخ ۳ تیر برگزار شد.

بیشتر بخوانید

بازدید دکتر نیلی پور ، پروفسور ولاکولیس و دکتر برکتین از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

در روز دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۶، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز میزبان آقای دکتر نیلی پور، پروفسور ولاکولیس ( از

بیشتر بخوانید